Six Flying Dragons Trailer 1

SBS [육룡이 나르샤] - 1차 티저

SBS [육룡이나르샤] - 하이라이트 영상

SBS [육룡이나르샤] - 2차 티저

Showbiz Korea-ALL-STAR CAST FOR SIX FLYING DRAGONS...

Six Flying Dragons (2015)

56 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Lịch sử Hành động

Lee Bang Won là ngũ hoàng tử có một tham vọng lớn muốn biến Joseon thành chế độ quân chủ tuyệt đối, các cuộc xung đột đổ máu là tất yếu trong cuộc tranh giành quyền lực ở hoàng gia...

Đạo diễn: Shin Kyung Soo

Gởi đánh giá Tìm phim online

Lee Bang Won là ngũ hoàng tử có một tham vọng lớn muốn biến Joseon thành chế độ quân chủ tuyệt đối, các cuộc xung đột đổ máu là tất yếu trong cuộc tranh giành quyền lực ở hoàng gia...