Run to the South / 영화 남쪽으로 튀어 (2013) 메인 예고편 Main T...

{Korea Trailer Movie}남쪽으로 튀어 South Bound, 2013 캐릭터...

TrailerMovies 남쪽으로 간다 Going South, 2012 메인 예고편 Mai...

[남쪽으로 튀어] 제작 비하인드 영상

영화 "남쪽으로 튀어" 시사회

남쪽으로 튀어 (South Bound, 2013) 캐릭터 영상 (Character Vide...

South Bound (2013)

121 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Tình cảm Hài

Choi Hae-Kab (Kim Yun-Seok) là một người cha tuổi trung niên, người vẫn còn những tư tưởng cách sống từ những ngày tháng sinh viên. Ông kết hôn với người bạn gái ngọt ngào cùng trường An Bong-Hee (Oh Yeon-Su), và họ có 3 người con. Choi Hae-Kab là đạo diễn phim tài liệu, chuyên ngành của ông là những mảng tối của xã hội Hàn Quốc. Vì thế, ông đang bị các văn phòng an ninh theo dõi giám sát. Không chần chừ gì, Choi Hae-Kab đã đưa gia đình ông, thằng tiến biên giới phía nam đến đảo Deul, bằng mọi cách phải bảo vệ hòn đảo này, nơi ông luôn gọi là nhà.

Đạo diễn: Yim Soon Rye

Gởi đánh giá Tìm phim online

Choi Hae-Kab (Kim Yun-Seok) là một người cha tuổi trung niên, người vẫn còn những tư tưởng cách sống từ những ngày tháng sinh viên. Ông kết hôn với người bạn gái ngọt ngào cùng trường An Bong-Hee (Oh Yeon-Su), và họ có 3 người con. Choi Hae-Kab là đạo diễn phim tài liệu, chuyên ngành của ông là những mảng tối của xã hội Hàn Quốc. Vì thế, ông đang bị các văn phòng an ninh theo dõi giám sát. Không chần chừ gì, Choi Hae-Kab đã đưa gia đình ông, thằng tiến biên giới phía nam đến đảo Deul, bằng mọi cách phải bảo vệ hòn đảo này, nơi ông luôn gọi là nhà.

Diễn viên tham gia