STRONGEST DELIVERYMAN 최강 배달꾼 – 5 Minute Preview | ...

STRONGEST DELIVERYMAN 최강 배달꾼 – Trailer #1 | August...

Strongest Deliveryman 2017 Drama Trailer

Strongest Deliveryman | Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper (2017)

60 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tâm lý Tình cảm

Choi Kang Soo được coi là huyền thoại giao hàng, anh ta chỉ có một nguyên tắc duy nhất: không làm việc cho một nơi quá 2 tháng. Bộ phim là quá trình Choi Kang Soo từ một anh shipper đường phố trở thành CEO của công ty do chính mình sáng lập.

Đạo diễn:

Phim mới

Gởi đánh giá Tìm phim online

Choi Kang Soo được coi là huyền thoại giao hàng, anh ta chỉ có một nguyên tắc duy nhất: không làm việc cho một nơi quá 2 tháng. Bộ phim là quá trình Choi Kang Soo từ một anh shipper đường phố trở thành CEO của công ty do chính mình sáng lập.

Diễn viên tham gia