Tầm Nhân Đại Sư (2017)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Tình cảm

Lâm Nguyên Tố vô tình thành lập nhóm "Tìm cún cưng" và kết bạn với 4 con người với tính cách trái ngược Anh Nghê, Khâu Lăng, Hạ Cốt Đóa và Châu Kỳ. Cả 5 người quyết định thành lập công ty cố vấn tìm người.

Đạo diễn: Lý trạch lộ

Gởi đánh giá Tìm phim online

Lâm Nguyên Tố vô tình thành lập nhóm "Tìm cún cưng" và kết bạn với 4 con người với tính cách trái ngược Anh Nghê, Khâu Lăng, Hạ Cốt Đóa và Châu Kỳ. Cả 5 người quyết định thành lập công ty cố vấn tìm người.

寻人大师