Tân Tế Công (2014)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Thần thoại

Chim Đại Bàng trên Tiên giới bị Phật Tổ phê bình giáo dục nên trong lòng nó bất mãn, nó đi phá hoại bảo vật của phật môn và làm bị thương tiên đồng – Linh Thiền Tử.

Đạo diễn: Lưu Gia Tĩnh

Gởi đánh giá Tìm phim online

Chim Đại Bàng trên Tiên giới bị Phật Tổ phê bình giáo dục nên trong lòng nó bất mãn, nó đi phá hoại bảo vật của phật môn và làm bị thương tiên đồng – Linh Thiền Tử. Giáng Long Tôn Giả dẫn theo thập bát La Hán đi thu phục Chim Đại Bàng và đem nhốt ở động Bà La, trông coi động Bà La là Tiên Đồng Béo và Tiền Đồng Gầy. Hai người bất cẩn đã để cho Đại Bàng bay xuống nhân gian làm loạn. Phật Tổ cử Giáng Long đầu thai xuống làm người nhà họ Lý - Lý Tu Duyên. Tiên Đồng Béo và Tiền Đồng Gầy cũng xuống nhân gian, lấy tên là Quảng Lượng và Tất Thanh.

Trong ngày thành hôn của Lý Tu Duyên, anh ta chợt ngộ ra kiếp trước của mình nên lập tức bỏ nhà đi tu ở Linh Ẩn Tự, pháp danh là Đạo Tế. Tân nương Yên Chi bị nhà họ Lý chỉ trích, cô ta không chịu nổi khi bị làm nhục nên đã đem theo lòng hận thù nhảy vực tự tử, nhưng được Đại Bàng cứu. Sau đó, Đại Bàng dùng cô ta làm vũ khí đối phó với Tế Công, từ đó Yên Chi đi vào ma đạo.

Cáo chín đuôi - Bạch Linh là đệ tử của Đại Bàng, cô ta vì muốn báo ơn kiếp trước cho Trần Lượng nên đêm nào cũng đến nhà Trần Lượng đọc sách cùng Trần Lượng. Cô ta đã có tình cảm thật với Trần Lượng. Một đêm nọ, Tế Công đi ngang qua nhà họ Trần, cứu Trần Lượng để hóa giải nghiệp duyện này. Bạch Linh rất hận Tế Công, cô ta đi mượn “Tam Muội Chân Hỏa” để đốt Lầu Đại Bia trong Linh Ẩn Tự.

Quảng Lượng ép Tế Công trong vòng một tháng phải đi quyên tiền về xây lại Lầu Đại Bia, Tế Công  nhận lời. Thời hạn 1 tháng đã đến, trong thành Hàn Châu có ba Viên Ngoại đến Tự là Trần viên ngoại, Lý viên ngoại và Trương viên ngoại, ba vị viên ngoại vì muốn tạ ơn cứu giúp của Tế Công nên đã đến quyên tiền, ngân lượng xây Lầu Đại Bia. Nhưng còn thiếu gỗ, Quảng Lượng lại làm khó Tế Công, muốn Tế Công đi tìm gỗ về. Tế Công dùng Phật để cảm hóa Lâm viên ngoại. Ông ta đang có một khu rừng và ông đồng ý quyên khu rừng cho Tế Công xây Lầu Đại Bia. Cuối cùng, Lầu Đại Bia đã được xây lại.

Tần Cối có đứa con là Tần Hoàn, Tần Hoàn ỷ lại ba mình là thừa tướng, suốt ngày rong chơi ở xóm cô đầu. Anh ta thấy Tú Anh mới mất chồng nên đã bắt Tú Anh về nhà cưỡng bức, khiến cho Tú Anh không chịu được nỗi nhục đã treo cổ tự tử. Từ đó, Tần phủ xuất hiện ma. Bạch Linh hóa thành một công tử đến Tướng Phủ báo với Tần Cối trong nhà có oan hồn, nhất định phải tháo dỡ Lầu Đại Bia trong Linh Ẩn Tự đem gỗ về Tướng Phủ xây nhà, Tần phủ  mới bình an vô sự. Tần Cối  ra lệnh cho Thường Đức đi tháo Lầu Đại Bia, nhưng bị Tế Công ngăn chặn, Thường Đức bắt Tế Công về Tần Phủ.

Oan hồn của Tú Anh liên tục làm Tần phu nhân mệt mỏi, Tần Cối nghe lời Bạch Linh ra lệnh cho người giết chết Tế Công…nhưng Tần phu nhân cũng không khỏi bệnh. Trong lúc nguy hiểm, Bạch linh ép được oan hồn của Tú Anh ra, Tú Anh đấu không nổi Bạch Linh phải bỏ đi. Nhưng trong bụng của Tú Anh có một linh hồn nhỏ chui vào bụng của Tần Hoàn, làm cho bụng của Tần Hoàn càng ngày càng to ra.

Tần Cối cầu xin Tế Công cứu con trai mình. Tế Công muốn Tần Hoàn kể lại đầu đuôi câu chuyện, lúc này Tần Hoàn mới chịu thừa nhận việc cưỡng bức Tú Anh. Tần Cối tức giận muốn giết Tần Hoàn để đền mạng cho Tú Anh. Quảng Lượng giúp Tần Hoàn xin Tần Cối tha tội chết và đồng ý ở lại Linh Ẩn Tự lập đàn làm pháp sự giúp mẹ con Tú Anh siêu thoát. Lúc này, Tần Hoàn tỉnh ngộ, quyết định chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Anh ta đi tạ tội với Tú Anh, Tú Anh nhận thấy Tần Hoàn đã biết lỗi, cô ta đã tha tội cho Tần Hoàn. Tế Công nói ra việc Tú Anh còn chưa chết, Tế Công dùng phép thuật chuyển đứa con trong bụng của Tần Hoàn trở lại bụng của Tú Anh, Tú Anh rất cảm kích Tế Công. Tần Hoàn sau khi biết lỗi quyết định đi tu, Tần Cối cũng quyết định từ quan về nhà để ngẫm nghĩ lại việc mình đã làm và tịnh tâm lễ phật.

Diễn viên tham gia