《西游记女儿国》The Monkey King 3: Kingdom of Women || 监狱风...

《西游记女儿国》The Monkey King 3: Kingdom of Women || 唐僧国...

Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc (2016)

100 phút | Trung Quốc

Phim lẻ Thần thoại

Thầy trò Đường Tăng tới Tây Lương nữ quốc, uống nhầm nước sông Tử Mẫu mà mang thai. Tôn Ngộ Không và 2 sư đệ phải tìm nước để phá giải. Nữ vương của Tây Lương vì yêu Đường Tăng nên làm mọi cách để ép ngài ở lại đất nước mình.

Đạo diễn: Trịnh Bảo Thụy

Phim chuyển thể

Gởi đánh giá Tìm phim online

Thầy trò Đường Tăng tới Tây Lương nữ quốc, uống nhầm nước sông Tử Mẫu mà mang thai. Tôn Ngộ Không và 2 sư đệ phải tìm nước để phá giải. Nữ vương của Tây Lương vì yêu Đường Tăng nên làm mọi cách để ép ngài ở lại đất nước mình. Không ngờ Đường Tăng lại lọt vào tay Tỳ Bà tinh.

Tên gốc tiếng Hoa: 西游记·女儿国 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN