Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows (2016)

112 phút | Mỹ

Phim lẻ Viễn tưởng Hành động

Đây là phần hai phim hành động viễn tưởng ra mắt năm 2014. Trong phần này, nhóm rùa đột biến phải đối mặt với lợn lòi, tê giác và một nhà khoa học điên.

Đạo diễn: Dave Green

Gởi đánh giá Tìm phim online

Diễn viên tham gia