Terminator 2 Encounter / Chase Scene

[Terminator 2: Judgment Day] [1991] [Deleted Scene...

Terminator 2: Judgment Day (Making Of)

[Terminator 2: Judgment Day] [1991] [Making Of] [#...

Terminator 2: Judgment Day (1991)

137 phút | Mỹ

Phim lẻ Viễn tưởng Hành động

Terminator 2: Judgment Day (Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét) là phần tiếp theo của series phim. Lần này, sau thất bại ở phần 1, Skynet bằng gửi thêm một robot khác, mạnh mẽ hơn để tiêu diệt Sarah Connor và đứa con của bà, John Connor.

Đạo diễn: James Cameron

Gởi đánh giá Tìm phim online

Terminator 2: Judgment Day (Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét) là phần tiếp theo của series phim. Lần này, sau thất bại ở phần 1, Skynet bằng gửi thêm một robot khác, mạnh mẽ hơn để tiêu diệt Sarah Connor và đứa con của bà, John Connor. Tuy nhiên, lần này hai mẹ con được bảo vệ bởi chính Kẻ Hủy Diệt trong phần 1, được phe kháng chiến sửa chửa và gửi về từ tương lai...