Terminator 3 Rise of the Machines (OFFICIAL MOVIE ...

Terminator 3: Rise Of The Machines (2003) Movie Re...

THE MOVIE ADDICT REVIEWS Terminator 3: Rise of the...

Terminator 3: Rise Of The Machines (2003) Movie Re...

Terminator 3: Rise of the Machines (2003)

109 phút | Mỹ

Phim lẻ Viễn tưởng Hành động

Terminator 3: Rise Of The Machines là phần thứ ba của series phim. Đã một trải qua một thập kỷ từ lúc John Connor ngăn chặn được Ngày Phát Xét và cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa diệt vong. Tuy nhiên, Skynet vẫn chưa bỏ cuộc, lần này chúng lại gởi về một robot nữ, T-X, vô cùng mạnh mẽ.

Đạo diễn: Jonathan Mostow

Gởi đánh giá Tìm phim online

Terminator 3: Rise Of The Machines là phần thứ ba của series phim. Đã một trải qua một thập kỷ từ lúc John Connor ngăn chặn được Ngày Phát Xét và cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa diệt vong. Tuy nhiên, Skynet vẫn chưa bỏ cuộc, lần này chúng lại gởi về một robot nữ, T-X, vô cùng mạnh mẽ. Lần này, T-X có nhiệm vụ thủ tiêu cả John Connor và vợ tương lại của anh là Kate Brewster vì con của họ cũng là người chiếm vị trí quan trọng trong cuộc kháng chiến chống người máy.