Thầy Giáo Thịt Tươi (2017)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Tình cảm

Lớp 11E là lớp học cá biệt mà không thầy cô này chịu làm chủ nhiệm. Vương Cách Tất là chàng thiếu gia giàu có nhưng phải chia tay cuộc sống xa xỉ để làm thầy giáo nghèo A Liệt, chủ nhiệm lớp 11E. 

Đạo diễn: Kha Chính Minh

Gởi đánh giá Tìm phim online

Lớp 11E là lớp học cá biệt mà không thầy cô này chịu làm chủ nhiệm. Vương Cách Tất là chàng thiếu gia giàu có nhưng phải chia tay cuộc sống xa xỉ để làm thầy giáo nghèo A Liệt, chủ nhiệm lớp 11E. 

鲜肉老师