ĐỢT TẤN CÔNG THỨ 5 - The 5th Wave - Trailer Chính ...

Đợt Tấn Công Thứ 5 - The 5th Wave: Từ Thiểu Thuyết...

The 5th Wave | Đợt Tấn Công Thứ 5 (2016)

112 phút | Mỹ

Phim lẻ Viễn tưởng

Phim lấy bối cảnh khi người ngoài hành tinh từ từ xâm lăng Trái đất qua bốn cuộc tấn công.

Đạo diễn: J Blakeson

Gởi đánh giá Tìm phim online