"The Attorney" (2014) Trailers 영화 변호인 예고편 (English...

변호인 (The Attorney, 2013) 예고편 (Trailer)

Showbiz Korea - Movie "The Attorney" 영화 "변호인"

변호인 예고영상 The Attorney Trailer 영화는 수다다 [K-Trends]

씨네쿡HD '변호인(The Attorney, 2013)' - 씨네쿡 인터뷰(Actor In...

[Korean Trailers] 변호인 (2013) 티저 예고편 - 너무도 인간적이었던 대...

The Attorney (2013)

110 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Tâm lý Gia đình

Phim xoay quanh câu chuyện về một luật sư dân quyền trong những năm 1980. Song Woo Suk, một luật sư nghèo, không có tiền, không có lực, đến ngay cả cái dây đeo cặp cũng ngắn. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với 5 buổi biện hộ trước tòa. Ông giành quyền thắng trong nhiều vụ giúp tên tuổi bay cao và xa, trở thành luật sư tên tuổi và kiếm tiền cũng giỏi nhất ở thành phố Busan...

Đạo diễn: Yang Woo Seok

Gởi đánh giá Tìm phim online

Phim xoay quanh câu chuyện về một luật sư dân quyền trong những năm 1980. Song Woo Suk, một luật sư nghèo, không có tiền, không có lực, đến ngay cả cái dây đeo cặp cũng ngắn. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với 5 buổi biện hộ trước tòa. Ông giành quyền thắng trong nhiều vụ giúp tên tuổi bay cao và xa, trở thành luật sư tên tuổi và kiếm tiền cũng giỏi nhất ở thành phố Busan...