[JTBC] 세계의 끝 2차 티저 - 2013년 3월 16일 첫방송!

'세계의 끝' 1회 Full 영상 무료 공개

'세계의 끝' 1회 Full 영상 무료 공개

The End Of The World - Ngày Tận Thế (2013)

64 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tâm lý Tình cảm

Phim nói về một nhóm bác sĩ cố gắng tìm cách chữa trị một căn bệnh bí hiểm đang làm hàng ngàn người chết. Do Ahn Pan Suk đạo diễn và Park Hye Ryun viết kịch bản

Đạo diễn: An Pan Seok

Gởi đánh giá Tìm phim online

Phim nói về một nhóm bác sĩ cố gắng tìm cách chữa trị một căn bệnh bí hiểm đang làm hàng ngàn người chết. Do Ahn Pan Suk đạo diễn và Park Hye Ryun viết kịch bản
 

Diễn viên tham gia