The Exorcist (Season 1) (2016)

45 phút | Mỹ

Phim bộ Kinh dị

Phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết năm 1971 của William Blatty về một vị linh mục tiến hành nghi lễ trừ tà lên những linh hồn quỷ dữ.

Đạo diễn: Jeremy Slater

Gởi đánh giá Tìm phim online

Phim Quỷ Ám Phần 1 TV series chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết năm 1971 của William Blatty về một vị linh mục tiến hành nghi lễ trừ tà lên những linh hồn quỷ dữ.