The Flash (Season 2) (2015)

45 phút | Mỹ

Phim bộ Viễn tưởng

Allen là một cảnh sát điều tra hiện trường, người đạt được tốc độ siêu phàm. Anh sử dụng tốc độ siêu phàm của mình để chống lại bọn tội phạm, ngay cả những người có siêu năng lực khác.

Đạo diễn: N/A

Gởi đánh giá Tìm phim online

Allen là một cảnh sát điều tra hiện trường, người đạt được tốc độ siêu phàm. Anh sử dụng tốc độ siêu phàm của mình để chống lại bọn tội phạm, ngay cả những người có siêu năng lực khác.