The Good, The Bad, & The Weird - Official Trailer

좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 The Good, the Bad, the Weird

The Good, the Bad and the Weird TRAILER 2008

THE GOOD THE BAD THE WEIRD TRAILER SONG

The Good, The Bad, The Weird (2008)

110 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ

​“The Good, The Bad, The Weird” tái hiện lại Mãn Châu những năm 30 của thế kỷ trước, khi thế giới đang trong cảnh hỗn loạn.

Đạo diễn: Kim Jee Woon

Gởi đánh giá Tìm phim online

“The Good, The Bad, The Weird” tái hiện lại Mãn Châu những năm 30 của thế kỷ trước, khi thế giới đang trong cảnh hỗn loạn