2016 Korea MOVIE "Hunting (사냥)"예고편 trailer

사냥 (The Hunt, 2016) 사건 브리핑 영상 (Case Briefing Video...

The Hunt (2016)

93 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Hành động

Cuộc chiến giữa một thợ săn và dân làng về quyền sử dụng một mỏ vàng vừa được phát hiện

Đạo diễn: Cheon Jin Woo

Gởi đánh giá Tìm phim online

Cuộc chiến giữa một thợ săn và dân làng về quyền sử dụng một mỏ vàng vừa được phát hiện