1er Trailer de Libertador (2013) Edgard Ramirez

The Liberator Official Trailer #1 (2014) HD

Soundtrack The Liberator (Fanny du Villars)

Edgar Ramirez Talks THE LIBERATOR & Simón Bolívar

The Liberator - Người Giải Phóng (2013)

119 phút | Khác

Phim lẻ Tâm lý Lịch sử

Bộ phim kể về một anh hùng có thật trong lịch sử. Đó chính là Simon Bolivar, người đã chiến đấu hơn 100 trận chiến chống lại đế chế Tây Ban Nha ở Nam Mỹ. Ông cưỡi trên 70.000 dặm trên lưng ngựa. Các chiến dịch quân sự của ông bao phủ hai lần lãnh thổ của Alexander Đại đế.

Đạo diễn: Alberto Arvelo

Gởi đánh giá Tìm phim online

Bộ phim kể về một anh hùng có thật trong lịch sử. Đó chính là Simon Bolivar, người đã chiến đấu hơn 100 trận chiến chống lại đế chế Tây Ban Nha ở Nam Mỹ. Ông cưỡi trên 70.000 dặm trên lưng ngựa. Các chiến dịch quân sự của ông bao phủ hai lần lãnh thổ của Alexander Đại đế.