[NEW] '야경꾼일지' 하이라이트 영상! 본방사수 전 필수감상! Journal of th...

[HOT] 야경꾼 일지 1회 - '조선 임금의 활'로 거대한 이무기 물리치는 최원영! 20...

[HOT] 야경꾼 일지 3회 - '귀신 보이는 왕자' 정일우! 귀신 3인방과 만남! 201...

[HOT] 섹션 TV - 야경꾼 일지 제작 발표회! 산타 일우의 등장?! 20140803

[HOT] 야경꾼 일지 4회 - 정일우-정윤호, 봉황우리에 갇힌 고성희 구하며 신경전! 2...

[HOT] 야경꾼 일지 1회 - 궁궐에 들어닥친 귀신!? 야경꾼 수장 윤태영 등장! 201...

[HOT] 야경꾼 일지 5회 - '귀신보는' 정일우-고성희! 사담 김성오에 능력 들켜! 2...

[HOT] 야경꾼 일지 5회 - 서예지, 정일우 등장에 '발그레~' 고성희는 훼방꾼!? 2...

The Night Watchman (2014)

50 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Viễn tưởng Tình cảm

The Night Watchman là tác phẩm cổ trang với bối cảnh triều đại Joseon. Nội dung phim chủ yếu xoay quanh cuộc sống của một lính gác đêm người có nhiệm vụ canh giữ và ngăn chặn không để ma xâm nhập vào ngôi làng từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng.

Đạo diễn: Lee Joo Hwan

Gởi đánh giá Tìm phim online

The Night Watchman là tác phẩm cổ trang với bối cảnh triều đại Joseon. Nội dung phim chủ yếu xoay quanh cuộc sống của một lính gác đêm người có nhiệm vụ canh giữ và ngăn chặn không để ma xâm nhập vào ngôi làng từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng.

Diễn viên tham gia