The Ninth Gate HD Digital Trailer

The Ninth Gate | Trailer HQ

The Ninth Gate - Tầng Địa Ngục Thứ 9 (1999)

133 phút | Mỹ

Phim lẻ Kinh dị

Trong phim Tầng Địa Ngục Thứ 9, một học giả chuyên nghiên cứu ma quỷ phát hiện ra rằng trên thế giới có ba cuốn sách có thể giúp ông sai khiến quỷ dữ. Do chỉ nắm giữ một cuốn, ông ta thuê Dean Corso sang châu Âu để tìm kiếm hai cuốn còn lại.

Đạo diễn: Roman Polanski

Gởi đánh giá Tìm phim online

Trong phim Tầng Địa Ngục Thứ 9, một học giả chuyên nghiên cứu ma quỷ phát hiện ra rằng trên thế giới có ba cuốn sách có thể giúp ông sai khiến quỷ dữ. Do chỉ nắm giữ một cuốn, ông ta thuê Dean Corso sang châu Âu để tìm kiếm hai cuốn còn lại.