The Path (Season 1) (2016)

45 phút | Mỹ

Phim bộ Tâm lý

Phim xoay quanh một nhân vật là một người đàn ông với tâm trạng dần dần trở nên mâu thuẩn vì đã trãi qua một cuộc khủng hoảng niềm tin,....."

Đạo diễn: Jessica Goldberg

Gởi đánh giá Tìm phim online

Phim Đường Dẫn là serie phim truyền hình xoay quanh một nhân vật là một người đàn ông với tâm trạng dần dần trở nên mâu thuẩn vì đã trãi qua một cuộc khủng hoảng niềm tin,....."