The Prime Minister and I (2013)

68 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tình cảm Hài

Câu chuyện tình giữa Thủ tướng và một phóng viên trẻ đang làm nhiẹm vụ thu thập tin tức về vị Thủ tướng này.

Đạo diễn: Lee So Yeon

Gởi đánh giá Tìm phim online

Câu chuyện tình giữa Thủ tướng và một phóng viên trẻ đang làm nhiẹm vụ thu thập tin tức về vị Thủ tướng này.

Diễn viên tham gia