The Protector - First Encounter

The Protector- Restaurant Fight Sequence (HD)

The Protector 2005 Long take

The Protector 2005 (Tom yum goong) Prachya Pinkaew

The Protector - Người Bảo Vệ (2005)

108 phút | Thái Lan

Phim lẻ Tâm lý Hình sự Hành động

Tony Jaa hóa thân là chàng trai Kham đi tìm bầy voi quí của gia đình bị bọn gangter Châu Á bắt đi. Cuộc sống bình yên với những tập tục linh thiêng từ lâu đời của gia đình và thôn xóm Kham đột nhiên bị xúc phạm bởi những kẻ xa lạ.

Đạo diễn: Prachya Pinkaew

Gởi đánh giá Tìm phim online

Tony Jaa hóa thân là chàng trai Kham đi tìm bầy voi quí của gia đình bị bọn gangter Châu Á bắt đi. Cuộc sống bình yên với những tập tục linh thiêng từ lâu đời của gia đình và thôn xóm Kham đột nhiên bị xúc phạm bởi những kẻ xa lạ. Để lấy lại danh dự gia đình và bắt bọn người bất lương kia phải trả giá, Kham đã phải dấn thân vào tận sào huyệt ở thành phố của chúng…