The Smurfs - Trailer

The Smurfs (2011) - Trailer

The Smurfs - Xì Trum (2011)

103 phút | Mỹ

Phim lẻ Hoạt hình Phiêu lưu Hài

Trong phim Xì Trum, khi wizard ác Gargamel đuổi Smurfs màu xanh nhỏ bé ra khỏi làng của họ, họ sụt giảm từ thế giới huyền diệu của họ vào thành phố New York. Trong phim này, tại Giáng sinh, cáu kỉnh Smurf cư xử xấu với mọi người và nó có hồn ma của Giáng sinh Quá khứ, hiện tại và tương lai để dạy cho anh ta đánh giá cao Giáng sinh.

Đạo diễn: Raja Gosnell

Gởi đánh giá Tìm phim online

Trong phim Xì Trum, khi wizard ác Gargamel đuổi Smurfs màu xanh nhỏ bé ra khỏi làng của họ, họ sụt giảm từ thế giới huyền diệu của họ vào thành phố New York. Trong phim này, tại Giáng sinh, cáu kỉnh Smurf cư xử xấu với mọi người và nó có hồn ma của Giáng sinh Quá khứ, hiện tại và tương lai để dạy cho anh ta đánh giá cao Giáng sinh.