KBS TV소설 저 하늘에 태양이 티저1(Teaser1)

KBS TV소설 저 하늘에 태양이 티저2(Teaser2)

KBS TV소설 저 하늘에 태양이 티저3(Teaser3)

The Sun In The Sky (2016)

51 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tâm lý Tiểu sử

Câu chuyện về cuộc đời của một cô gái những năm 70 ở nông thôn đã vượt qua biết bao khó khăn trở ngại và trở thành nữ diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc.

Đạo diễn: Kim Sin Il

Gởi đánh giá Tìm phim online

Câu chuyện về cuộc đời của một cô gái những năm 70 ở nông thôn đã vượt qua biết bao khó khăn trở ngại và trở thành nữ diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc.