The Tenor - Lirico Spinto 더 테너-리리코 스핀토 / 上帝的男高音 / ...

더 테너 리리코 스핀토 The Tenor Lirico Spinto 2014 메인 예고편 M...

Korean Movie 더 테너 리리코 스핀토 (The Tenor Lirico Spinto...

The Tenor Lirico Spinto (2014)

121 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tâm lý Âm nhạc

Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của một người nghệ sĩ opera rất nổi tiếng bỗng một ngày ông được chuẩn đoán rằng đã mắc căn bệnh ung thư quái ác

Đạo diễn: Kim Sang Man

Gởi đánh giá Tìm phim online

Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của một người nghệ sĩ opera rất nổi tiếng bỗng một ngày ông được chuẩn đoán rằng đã mắc căn bệnh ung thư quái ác