더 테러 라이브 (The Terror Live, 2013) 메인 예고편 (Main Trai...

더 테러 라이브 The Terror Live, 2013 하정우, 이경영, 전혜진 720...

더 테러 라이브 (The Terror Live, 2013) 오프 더 레코드 영상 (Off ...

출발 비디오 여행 : 더 테러 라이브 예고편(The Terror, LIVE, 2013 Ko...

더 테러 라이브 (The Terror Live, 2013) 라이브 코멘토리 영상 (Comm...

The Terror Live (2013)

110 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Hành động

Yoon Young-Hwa vốn một bình luận viên truyền hình nhưng vì nhiều ly do, anh đang phải làm một công việc khác. Một buổi sáng, khi anh đang dẫn chương trình phát thanh quen thuộc thì một người nặc danh gọi vào chương trình và tuyên bố sẽ đánh sập cây cầu Mapo...

Đạo diễn: Kim Byung Woo

Gởi đánh giá Tìm phim online

Yoon Young-Hwa vốn một bình luận viên truyền hình nhưng vì nhiều ly do, anh đang phải làm một công việc khác. Một buổi sáng, khi anh đang dẫn chương trình phát thanh quen thuộc thì một người nặc danh gọi vào chương trình và tuyên bố sẽ đánh sập cây cầu Mapo...