The Truth Beneath - Trailer (비밀은 없다 예고편)

'비밀은 없다' 티저 예고편

'비밀은 없다' 제작기 영상

The Truth Beneath (2016)

102 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Tâm lý Hành động

Một người đàn ông muốn tham gia vào thế giới chính trị nhưng đồng thời vào lúc này nhưng tin tức về chuyện riêng tư của ông lại có nguy cơ bị rò rỉ ra bên ngoài

Đạo diễn: Lee Kyoung Mi

Gởi đánh giá Tìm phim online

Một người đàn ông muốn tham gia vào thế giới chính trị nhưng đồng thời vào lúc này nhưng tin tức về chuyện riêng tư của ông lại có nguy cơ bị rò rỉ ra bên ngoài

Diễn viên tham gia