The Uninvited (2003) — Behind-the-scenes with Jeon...

The Uninvited (2003) — Behind-the-scenes with Jeon...

The Uninvited (2003) — Behind-the-scenes with Jeon...

4인용식탁 강정원의 독백

The Uninvited (2003)

110 phút | Hàn Quốc

18+ Tâm lý Kinh dị

Jeong-won là một người đàn ông không còn nhớ thời thơ ấu cũng như gia đình thực sự của mình. Vào lúc bắt đầu của bộ phim, ông chứng kiến cái chết của hai cô gái trẻ. Ông bắt đầu nhìn thấy các cô gái đã chết hay ngồi ở bàn ăn của mình

Đạo diễn: Lee Soo Yeon

Gởi đánh giá Tìm phim online

Jeong-won là một người đàn ông không còn nhớ thời thơ ấu cũng như gia đình thực sự của mình. Vào lúc bắt đầu của bộ phim, ông chứng kiến cái chết của hai cô gái trẻ. Ông bắt đầu nhìn thấy các cô gái đã chết hay ngồi ở bàn ăn của mình