The Woman's Room (2013)

50 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tâm lý Tiểu sử Tình cảm

​Nội dung phim nói về câu chuyện mang nặng đau thương của hai người phụ nữ, trước kia họ từng là bạn với nhau rất thân thiết, nhưng chỉ vì vướng mắt trong chuyện tình cảm mà họ trở mặt với nhau biến bạn thành thù hằn

Đạo diễn: Lee Myeong Woo

Gởi đánh giá Tìm phim online

Nội dung phim nói về câu chuyện mang nặng đau thương của hai người phụ nữ, trước kia họ từng là bạn với nhau rất thân thiết, nhưng chỉ vì vướng mắt trong chuyện tình cảm mà họ trở mặt với nhau biến bạn thành thù hằn