Thiên Hạ Trường An (2017)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Lịch sử

Cuối nhà Tùy đầu nhà Đường, thiên hạ loạn lạc giữa các thế lực chính trị. Lý Uyên lúc này cũng quyết định giành lấy giang sơn. Lý Thế Dân giết anh trai, ép phụ hoàng thoái vị. Ngụy Chinh phụ tá 3 đời vua và được ca tụng vì công lao của mình.

Đạo diễn: Liên Dịch Danh

Gởi đánh giá Tìm phim online

Cuối nhà Tùy đầu nhà Đường, thiên hạ loạn lạc giữa các thế lực chính trị. Lý Uyên lúc này cũng quyết định giành lấy giang sơn, chiếm Quan Trung đóng đô ở Trường An, đánh bại các thế lực khác và thống nhất Trung Nguyên.

Lý Thế Dân có công rất lớn nhưng Lý Uyên lại không trao cho anh ngôi vị thái tử. Việc này đã tạo nên mối bất hòa không thể hóa giải giữa Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân. Cuối cùng Lý Thế Dân phát động "biến động Huyền Vũ", giết Lý Kiến Thành, ép Lý Uyên thoái vị. Ngụy Chinh là đại biểu cho phần tử trí thức và muốn xây dựng nhà Đường bình an. Vận mệnh lại khiến ông phải phụ tá 3 vị hoàng đế.

天下长安