Thiết Đạo Phi Hổ (2016)

100 phút | Trung Quốc

Phim lẻ Chiến tranh

Để có thể phối hợp với Bát Lộ quân, bộ tư lệnh quyết định cử 2 người từng làm công nhân mỏ là Lưu Hồng và Vương Cường Phái quay về, tiến hành hàng loạt hành động chống lại quân Nhật.

Đạo diễn: Đinh Thịnh

Gởi đánh giá Tìm phim online

Giai đoạn kháng chiến chống Nhật, tại khi Lỗ Nam, đảng Trung Quốc tập hợp một nhóm thợ mỏ phối hợp với đội du kích Bát Lộ quân. Họ hợp sức đánh bại quân Nhật ở vùng Lỗ Nam. Để có thể phối hợp với Bát Lộ quân, bộ tư lệnh quyết định cử 2 người từng làm công nhân mỏ là Lưu Hồng và Vương Cường Phái quay về, tiến hành hàng loạt hành động. (铁道飞虎)