Thiếu Hiệp Tây Nhai (2017)

25 phút | Trung Quốc

Phim bộ Hài

Ở nơi chỉ cần tham gia như thi vào trường học người ta sẽ có hi vọng trở thành đại hiệp, nhân vật chính đam mê phát minh khoa học bất ngờ tìm tòi nghiên cứu đến võ hiệp huyền bí, nhờ vậy mở ra kỷ nguyên mới cho thế giới võ hiệp.

Đạo diễn: Chí Tôn Ngọc

Gởi đánh giá Tìm phim online

Đặt trong bối cảnh xưa, hiệp khách đã biến thành một loại nghề nghiệp thời đại hậu giang hồ, mọi người chỉ cần tham gia như thi vào trường cao đẳng hoặc khoa cử, giống như quy chế kiểm tra hiệp, liền có hi vọng trở thành đại hiệp, mà nhân vật chính đam mê phát minh khoa học bất ngờ tìm tòi nghiên cứu đến võ hiệp huyền bí, nhờ vậy mở ra kỷ nguyên mới cho thế giới võ hiệp.

西涯侠