[Vietsub] Thiếu Niên Dương Gia Tướng - Tập 01 - Hồ...

[Vietsub] Thiếu Niên Dương Gia Tướng - Tập 02 - Hồ...

[Vietsub] Thiếu Niên Dương Gia Tướng - Tập 03 - Hồ...

[Vietsub] Thiếu Niên Dương Gia Tướng - Tập 04 - Hồ...

Thiếu Niên Dương Gia Tướng (2006)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Tiểu sử Lịch sử

Thiếu niên Dương Gia Tướng lấy bối cảnh vào thời điểm Dương gia tướng quy Tống. Bắc Hán bị diệt hậu, di thần Dương Nghiệp được Tống Thái Tông khí trọng, Dương Nghiệp cùng 7 người con trai cầm quân ra trận chống lại quân Liêu.

Đạo diễn: Lý Quốc Lập

Gởi đánh giá Tìm phim online

Thiếu niên Dương Gia Tướng lấy bối cảnh vào thời điểm Dương gia tướng quy Tống. Bắc Hán bị diệt hậu, di thần Dương Nghiệp được Tống Thái Tông khí trọng, Dương Nghiệp cùng 7 người con trai cầm quân ra trận chống lại quân Liêu, tri ngộ chi ân báo đáp Tống Thái Tông, viết nên trung nghĩa sử thoại oai danh thiên hạ.

Công nguyên 980, quân Tống tấn công U Châu, khiến quân Liêu sở bại, Tống Thái Tông bại hối trở về kinh thành. Từ đó, Liêu quân không ngừng tập kích biên giới nhà Tống, triều Tống luôn trong cảnh chiến loạn không được an bình, Thái Tông phái “anh dũng vô địch” Dương Nghiệp trấn giữ Nhạn Môn Quan