Thừa Thắng Truy Kích (2017)

45 phút | Hong Kong

Phim bộ Tâm lý

Tư Đồ Tỉnh là ông vua cờ bạc. Ông thu nhận và đào tạo bảy đệ tử: Trạch Quán Nhất, vua mạt chược Hà Chánh Hoa, ảo thuật gia Ngũ Bách Nghĩa, cao thủ võ thuật Đinh Quyền, Lý Hanh, chuyên gia thu thập thông tin Ngô Thế Phong và vua móc túi Tô Lệ Phân...

Đạo diễn: N/A

Gởi đánh giá Tìm phim online

Tư Đồ Tỉnh (do Phan Chí Văn đóng) là một trong những ông vua cờ bạc. Ông thu nhận và đào tạo bảy đệ tử tài giỏi: Trạch Quán Nhất (do Trần Triển Bằng đóng), vua mạt chược Hà Chánh Hoa (do Lâm Hạ Vy đóng), ảo thuật gia Ngũ Bách Nghĩa (do Trần Sơn Thông đóng), cao thủ võ thuật Đinh Quyền, phụ trách lái xe Lý Hanh, chuyên gia thu thập thông tin Ngô Thế Phong và vua móc túi Tô Lệ Phân...

乘勝狙擊