Tiến Công Đi Tia Chớp (2017)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Thể thao

Tiến Công Đi Tia Chớp 2017 là hành trình hiện thực hóa ước mơ cao đẹp của kiếm thủ Lãnh Tử Phong và bạn đồng môn Triệu Y Hồng.

Đạo diễn: Trương Hiếu Chính

Gởi đánh giá Tìm phim online

Bộ phim Tiến Công Đi Tia Chớp 2017 là hành trình hiện thực hóa ước mơ cao đẹp của kiếm thủ Lãnh Tử Phong (Tưởng Kình Phu) và bạn đồng môn Triệu Y Hồng (Trần Á An).

击剑小子冷子峰

Diễn viên tham gia