Tình Thương Của Mẹ Hổ (2017)

45 phút | Hong Kong

Phim bộ Tâm lý

Trà Hướng Thiện - một người phụ nữ vừa giỏi vừa đảm đang việc nhà. Từ nhỏ, Hướng Thiện đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc của người mẹ . Đến khi dạy dỗ con gái, Hướng Thiện áp dụng những gì đã được giáo dục trước đây khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực.

Đạo diễn: Quan Vĩnh Trung

Gởi đánh giá Tìm phim online

Chuyện phim Tình thương của mẹ hổ 2017 xoay quanh nhân vật Trà Hướng Thiện (do Giang Mỹ Nghi đóng) - một người phụ nữ vừa giỏi công việc ngoài xã hội vừa đảm đang việc nhà. Từ nhỏ, Hướng Thiện đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc của người mẹ Vu Giai Nghiên (do Mễ Tuyết đóng). Đến khi dạy dỗ con gái Nghiêm Thiến Du (do Giang Gia Mẫn đóng), Hướng Thiện áp dụng những gì đã được giáo dục trước đây khiến Thiến Du cảm thấy vô cùng áp lực.

親親我好媽