[HD VietSub] Tinh Trung Nhạc Phi Tập 1 | The Patri...

Anh hùng Nhạc Phi tập 2 FULL HD - phim VTV1 - T...

Anh hùng Nhạc Phi tập 3 FULL HD - phim VTV1 - T...

Anh hùng Nhạc Phi tập 4 FULL HD - phim VTV1 - T...

Tinh Trung Nhạc Phi (2012)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Tiểu sử Lịch sử Chiến tranh

Phim Tinh Trung Nhạc Phi mô tả cuộc đời truyền kỳ của danh tướng Nhạc Phi, từ lúc là một binh sĩ bình thường cho đến khi trở thành thống soái chống quân Kim.

Đạo diễn: Cúc Giác Lượng

Gởi đánh giá Tìm phim online

Phim Tinh Trung Nhạc Phi (精忠岳飞) mô tả cuộc đời truyền kỳ của danh tướng Nhạc Phi, từ lúc là một binh sĩ bình thường cho đến khi trở thành thống soái chống quân Kim. Nhạc Phi thiếu thời có cơ duyên từng được thọ giáo các vị danh thần Lưu Cáp, Hàn Tiêu Trụ, Lý Cương, Trương Sở về quân sự; trải qua hai mươi năm phấn dũng kháng Kim, thân trải trăm trận, cuối cùng bị gian thần bức hại, chết oan ở Phong Ba đình.