Tình Yêu Năm 1931 (2014)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Tiểu sử Tình cảm

Đại thiếu gia Trầm Thư Hào bỗng nhiên trở về sau 3 năm và giúp vợ Thượng Uyển Đình rửa sạch mọi nỗi oan, phá vỡ âm mưu cướp tài sản của anh họ Trầm Duyệt.

Đạo diễn: Nguyên Đức

Gởi đánh giá Tìm phim online

Đại thiếu gia Trầm Thư Hào bỗng nhiên trở về sau 3 năm và giúp vợ Thượng Uyển Đình rửa sạch mọi nỗi oan, phá vỡ âm mưu cướp tài sản của anh họ Trầm Duyệt.