Titanic 3D | "First Class Dinner" | Official Clip ...

Titanic 3D | "Third Class Dance" | Official Clip H...

Titanic 3D | "I'm flying" | Official Clip HD

Titanic 3D | "I'm the King of the World" | Officia...

Titanic 3D | Jack & Rose Try to Save the Boy | Off...

Titanic 3D | Rose Arrives at the Titanic | Officia...

Titanic 3D | "Are you ready to go back to Titanic"...

Titanic 3D | "Heart of the Ocean" | Official Clip ...

Titanic 3D | "You Going to Cut Her Meat too Call" ...

Titanic 3D | "Where we first met" | Official Clip ...

Titanic (1997)

194 phút | Mỹ

Phim lẻ Tâm lý Tình cảm

Phim lấy ý tưởng dựa trên vụ đắm tàu RMS Titanic nổi tiếng trong lịch sử vào năm 1912, với sự tham gia của các diễn viên chính Leonardo DiCaprio và Kate Winslet trong vai hai con người đến từ hai tầng lớp khác nhau trong xã hội, họ đem lòng yêu nhau trên chuyến ra khơi đầu tiên của con tàu xấu số.

Đạo diễn: James Cameron

Gởi đánh giá Tìm phim online

Titanic là một bộ phim thảm hoạ lãng mạn có yếu tố lịch sử của Mỹ phát hành năm 1997, do James Cameron làm đạo diễn, viết kịch bản, đồng sản xuất, đồng biên tập và hỗ trợ tài chính một phần. Phim lấy ý tưởng dựa trên vụ đắm tàu RMS Titanic nổi tiếng trong lịch sử vào năm 1912, với sự tham gia của các diễn viên chính Leonardo DiCaprio và Kate Winslet trong vai hai con người đến từ hai tầng lớp khác nhau trong xã hội, họ đem lòng yêu nhau trên chuyến ra khơi đầu tiên của con tàu xấu số.