Total Recall 2012 Official Trailer [HD]: Colin Far...

Total Recall (2012) - Official Trailer

TOTAL RECALL - Official Trailer - In Theaters Augu...

Total Recall 2012 - Car Chase Clip

Total Recall - Truy Tìm Ký Ức (2012)

118 phút | Mỹ

Phim lẻ Phiêu lưu Hành động

Trong bối cảnh tranh giành quyền lực giữa 2 phe Euromerica và New Shanghai, một công nhân của nhà máy chế tạo bắt đầu nghi ngờ bản thân mình chính là một gián điệp. Tuy nhiên, anh hoang mang không biết mình thuộc chiến tuyến nào khi chính trí nhớ và thân thế của mình đã bị che dấu.

Đạo diễn: Len Wiseman

Gởi đánh giá Tìm phim online

Trong bối cảnh tranh giành quyền lực giữa 2 phe Euromerica và New Shanghai, một công nhân của nhà máy chế tạo bắt đầu nghi ngờ bản thân mình chính là một gián điệp. Tuy nhiên, anh hoang mang không biết mình thuộc chiến tuyến nào khi chính trí nhớ và thân thế của mình đã bị che dấu.