Tracers Official Trailer #2 (2015) - Taylor Lautne...

Tracers Official International Trailer (2015) - Ta...

Tracers (2015) Taylor Lautner parkour Scene

Tracers Movie CLIP - Bike Or Jump (2015) - Taylor ...

Tracers - Tẩu Thoát (2015)

94 phút | Mỹ

Phim lẻ Hành động

Cam là một anh chàng đưa thư. Để kiếm tiền, Cam vô tình tham gia cùng một nhóm kẻ xấu đang khao khát tiền bạc và máu. Anh chàng hoảng hốt khi thấy chúng tổ chức cướp ngân hàng và bắt người làm con tin...

Đạo diễn: Daniel Benmayor

Gởi đánh giá Tìm phim online

Cam là một anh chàng đưa thư. Để kiếm tiền, Cam vô tình tham gia cùng một nhóm kẻ xấu đang khao khát tiền bạc và máu. Anh chàng hoảng hốt khi thấy chúng tổ chức cướp ngân hàng và bắt người làm con tin. Thậm chí khi phải đào thoát, chúng đã sẵn sàng ra tay giết người không gớm tay. Cam quyết định chạy trốn nhằm thoát khỏi băng nhóm tàn ác.