Trấn Hồn Pháp Sư (2017)

100 phút | Trung Quốc

Phim lẻ Phiêu lưu

Lý Diên Trị là người thông thạo các cạm bẫy cơ quan nên mở ra được Hoàng Sào Chi Mộ. Không ngờ anh lại bị lợi dụng để tiến hành một âm mưu động trời. Diên Trị quyết định hợp sức với Huyền Dương Tử và Tần Du của Trùng Dương giáo để phá vỡ kế hoạch tàn ác này.

Đạo diễn: Hạng Thu Lương

Gởi đánh giá Tìm phim online

Cô nhi Lý Diên Trị - "Dân kỹ thuật" am hiểu các loại khoa học kỹ thuật đen chịu sự ủy thác của Đại thái giám Triệu Nguyên Tề mở ra Hoàng Sào Chi Mộ. Không ngờ Triệu Nguyên Tề và hắc đạo sĩ Giang Hàn lợi dụng Hoàng Sào trù tính một âm mưu động trời ắt sẽ dẫn đến tinh phong huyết vũ. Không muốn trở thành tội nhân thiên cổ, mặc dù hoàn toàn không biết võ công nhưng Lý Diên Trị vẫn quyết định cùng với sư đồ Huyền Dương Tử và Tần Du của Trùng Dương Giáo cùng nhau ngăn cản lại âm mưu của hai kẻ Triệu - Giang.

Tên tiếng Hoa: 镇魂法师

Diễn viên tham gia