Trọng Nhĩ Truyền (2017)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Lịch sử

Thời Xuân Thu, Trọng Nhĩ nổi tiếng là người tinh thông thi thư, khiêm tốn hiếu học và lương thiện. Trọng Nhĩ yêu nước nên hiến cho quân vương rất nhiều kế sách nhưng bị hãm hại và bài xích.

Đạo diễn: Lại Thủy Thanh

Gởi đánh giá Tìm phim online

Thời Xuân Thu, Trọng Nhĩ nổi tiếng là người tinh thông thi thư, khiêm tốn hiếu học và lương thiện. Trọng Nhĩ yêu nước nên hiến cho quân vương rất nhiều kế sách nhưng bị hãm hại và bài xích.

Li Cơ lập mưu đưa Hề Tề lên làm thái tử, hãm hại con của thái tử hiện tại và vu hãm Trọng Nhĩ, Di Ngô. Trọng Nhĩ, Di Ngô phải chạy trốn và lưu vong đến hơn 10 năm.

重耳传