Tú Xuân Đao: Tu La Chiến Trường (2017)

100 phút | Trung Quốc

Phim lẻ Võ thuật

Năm thứ 7 triều vua Minh Thiên Khải, cẩm y vệ Bắc Trấn phủ Thẩm Luyện vì truy tra một vụ án mà rơi vào âm mưu của kẻ khác. Vì chứng minh sự trong sạch, Thẩm Luyện và thiếu nữ Bắc Trai, đồng nghiệp Bùi Luân cùng bắt tay điều tra sự thật.

Đạo diễn: Lộ Dương

Gởi đánh giá Tìm phim online

Năm thứ 7 triều vua Minh Thiên Khải, cẩm y vệ Bắc Trấn phủ Thẩm Luyện vì truy tra một vụ án mà rơi vào âm mưu của kẻ khác. Vì chứng minh sự trong sạch, Thẩm Luyện và thiếu nữ Bắc Trai, đồng nghiệp Bùi Luân cùng bắt tay điều tra sự thật.

绣春刀·修罗战场

Diễn viên tham gia