못난이주의보/Ugly Alert MV - Kiss scenes - Nothing Bette...

[못난이 주의보] 볼뽀뽀 모음영상 Ugly Alert - Kisses on cheeks ^...

못난이주의보/Ugly Alert MV - Do you believe (믿어요 - Beige...

[OPENING] Ugly Alert / 못난이 주의보

못난이 주의보 (Ugly Alert) - "It's Him. He is the person...

Ugly Alert (2013)

50 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tâm lý Gia đình Tình cảm

Ugly Alert là câu chuyện kể về một người đàn ông ngu ngốc và vô dụng đã làm thay đổi mọi người xung quanh anh. Bộ phim mang đến ý nghĩa về "Gia Đình" mặc dù họ không có mối quan hệ máu mủ nhưng họ đã hiểu nhau và chữa lành vết thương cho nhau cho dù đôi khi họ cũng đã đố kỵ, nghi ngờ nhau.

Đạo diễn: Sin Yoon Seob

Gởi đánh giá Tìm phim online

Ugly Alert là câu chuyện kể về một người đàn ông ngu ngốc và vô dụng đã làm thay đổi mọi người xung quanh anh. Bộ phim mang đến ý nghĩa về "Gia Đình" mặc dù họ không có mối quan hệ máu mủ nhưng họ đã hiểu nhau và chữa lành vết thương cho nhau cho dù đôi khi họ cũng đã đố kỵ, nghi ngờ nhau.