Until The Break Of Dawn (2012)

129 phút | Nhật

Phim lẻ Tâm lý Viễn tưởng

Tsunagu là những người có khả năng gọi hồn người chết và giúp người ở 2 cõi âm – dương có thể gặp gỡ nhau. Tsunagu làm việc một cách tự nguyện và hoàn toàn miễn phí.

Đạo diễn: Yuichiro Hirakawa

Gởi đánh giá Tìm phim online

Khi một người bạn từng biết qua đời và bạn lại muốn gặp lại người đó, lúc đó bạn sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của “Tsunagu”. Tsunagu là những người có khả năng gọi hồn người chết và giúp người ở 2 cõi âm – dương có thể gặp gỡ nhau. Tsunagu làm việc một cách tự nguyện và hoàn toàn miễn phí.