Korean Movie 치외법권 (Untouchable Lawmen, 2015) 캐릭터 예...

Korean Movie 치외법권 (Untouchable Lawmen, 2015) 예고편 (...

치외법권 - Korean Movie Untouchable Lawmen 2015 Traile...

치외법권 (Untouchable Lawmen, 2015) 돌발 영상 (Outbreak Vi...

Untouchable Lawmen (2015)

104 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Trinh thám Hành động

Sự hợp tác ăn ý giữa một người đàn ông bí ẩn cùng với một thám tử để cùng điều tra về một giáo phái tôn giáo đang hoạt động ngầm dưới sự kiểm soát của chính phủ Hàn Quốc

Đạo diễn: Sin Dong Yeop

Gởi đánh giá Tìm phim online

Sự hợp tác ăn ý giữa một người đàn ông bí ẩn cùng với một thám tử để cùng điều tra về một giáo phái tôn giáo đang hoạt động ngầm dưới sự kiểm soát của chính phủ Hàn Quốc

Diễn viên tham gia