[2nd Teaser] Warrior Baek Dong Soo (무사 백동수) - Kore...

Warrior Baek Dong Su (무사 백동수) II BMK

Warrior Baek Dong Soo (무사 백동수) II Take Me Away (Ye...

Warrior Baek Dong Soo (무사 백동수) II Tears Of An Ange...

Warrior Baek Dong Soo (무사 백동수) II Iljimae (일지매) II...

Warrior Baek Dong Soo (무사 백동수) II Final Hour (Yeo ...

Somewhere [무사 백동수/Warrior Baek Dong Soo MV]

Warrior Baek Dong Soo (2011)

50 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tâm lý Lịch sử

Baek Dong Soo là một chiến binh huyền thoại thời của triều đại Joseon - vua Jeongjo. Trong phim Đông Siêu Phục Thù, Dong Soo là người đứng đầu ủa nhóm thiện xạ chuyên bảo vệ an toàn cho hoàng đế. Anh là người có võ nghệ cao cường hết lòng với công việc. Phim Đông Siêu Phục Thù còn là sự ghi công của anh khi anh nghiên cứu và sáng lập ra một bí kíp võ thuật được lưu truyền cho đời sau.

Đạo diễn: Hyun Jik Lee

Gởi đánh giá Tìm phim online

Baek Dong Soo là một chiến binh huyền thoại thời của triều đại Joseon - vua Jeongjo. Trong phim Đông Siêu Phục Thù, Dong Soo là người đứng đầu ủa nhóm thiện xạ chuyên bảo vệ an toàn cho hoàng đế. Anh là người có võ nghệ cao cường hết lòng với công việc. Phim Đông Siêu Phục Thù còn là sự ghi công của anh khi anh nghiên cứu và sáng lập ra một bí kíp võ thuật được lưu truyền cho đời sau.