" welcome to dongmakgol " - official film trailer ...

[movie] 'Welcome to Dongmakgol' VIP Preview ('웰컴투동...

[movie] 'Welcome To Dongmakgol' DVD product ('웰컴투 ...

Welcome To Dongmakgol (2005)

110 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Tâm lý Hài Hành động

Trong chiến tranh, những tưởng con người không còn được lựa chọn hướng đi cho mình. Nhưng rồi, tại ngôi làng đó, những người lính trẻ đã được học những bài học vô cùng quý báu về cuộc sống mà suýt nữa họ đã bỏ lỡ...

Đạo diễn: Park Kwang Hyeon

Gởi đánh giá Tìm phim online

Trong chiến tranh, những tưởng con người không còn được lựa chọn hướng đi cho mình. Nhưng rồi, tại ngôi làng đó, những người lính trẻ đã được học những bài học vô cùng quý báu về cuộc sống mà suýt nữa họ đã bỏ lỡ...